Välkommen

Föräldrakooperativet Nyckelpigan i Eskilstuna är en småskalig förskola som kännetecknas av stor gemenskap mellan både barn och oss vuxna. På Nyckelpigan finns det plats för 20 barn i åldrarna ett till fem år. I den pedagogiska verksamheten delas barnen in i mindre grupper.