Om Nyckelpigan

Föräldrakooperativet Nyckelpigans förskola i Eskilstuna startade 1988 och har idag plats för 20 barn i åldrarna 1-5 år.

I gruppen med barnen arbetar en rektor/förskolelärare och tre barnskötare. Nyckelpigan har även en kokerska anställd som lagar all mat direkt från råvaror.

Förskolan Nyckelpigans mål är att ge varje barn roliga, utvecklande, stimulerande och lärande upplevelser och utmaningar som skapar goda minnen från tiden på Nyckelpigan.

Vi följer riktlinjerna i Skolverkets läroplan Lpfö 18.