Nyckelpigans mål

Nyckelpigans mål är att ge varje barn goda och roliga upplevelser och minnen från sin tid på Nyckelpigan.

  • Vi lär barnen att respektera och förstå både sina egna och andras känslor
  • Vi låter den fria leken bli utvecklande under uppsikt
  • Vi ger fantasin en möjlighet att utvecklas genom att använda sagor och drama
  • Vi ger barnen möjlighet att träna sin grov- och finmotorik såväl inne som ute
  • I det skapande arbetet får barnen leva ut sina kreativa sidor
  • Vi fångar upp de olika kulturer vi har i barngruppen och arbetar ständigt ur ett likabehandlingsperspektiv